Pozvánka na Valnou hromadu

spolku TJ Zbrojovka Vsetín z.s.

 

IČ: 005 36 024, se sídlem Na Lapači 297, 755 01 Vsetín,
L 66 vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále také „Spolek“).

 

Výbor Spolku tímto v souladu s čl. 6 část odst. 6.3 stanov Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 8. 4. 2021 od 15:00 v klubovně Spolku na adrese Tyršova 1456, 755 01 Vsetín.

 

Program valné hromady:

  1. Úvod a rozhodnutí procedurální povahy
  2. Udělení souhlasu s Dohodou o udělení souhlasu se stavbou pro účely územního a stavebního řízení

 

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s Dohodou o udělení souhlasu se stavbou pro účely územního a stavebního řízení a pověřuje předsedu výboru spolku k podpisu této Dohody.

  1. Závěr

 

 

Ve Vsetíně dne 21. 03. 2021

 

Ing. Bohdan Kašpar, předseda výboru

Jan Bednář, člen výboru

Mgr. Petr Bačo, člen výboru

 

Copyright © 2021 Your Company. All Rights Reserved.