Výše příspěvků na sezónu 2024 zůstává stejná jako v roce 2023

cenik_zbrojovka_2023.jpg

Pro platbu příspěvků je zřízen speciální bankovní účet. Věříme, že tento způsob je pro Vás pohodlný a pro nás přehledný. Věnujte prosím pozornost dalším informacím ohledně specifikace platby. Číslo účtu: 258839495/0300.

Elektronické bankovnictví: Do zprávy pro příjemce vkládejte: jméno, příjmení (té osoby, za kterou je placeno), platbu (např. 3000+500) a jako variabilní symbol uveďte členské číslo. Pokud neznáte své členské číslo, pište na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  V případě, že budete platit z jednoho bankovního účtu za dva či více členů, rozdělte prosím platby po jedné pro každou osobu.

Podmínkou člena spolku k zahájení hry v tenisovém areálu je mít zaplacený členský příspěvek.

Děkujeme.

Copyright © 2023 TJ ZBROJOVKA VSETÍN. All Rights Reserved.