Nový člen a členové, kterým zaniklo členství zašlou vyplněnou přihlášku o členství ke schválení výboru spolku na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Výbor spolku na nejbližším zasedání rozhodne o přijetí nebo nepřijetí žadatele za sportovního člena spolku.

Následně bude žadateli e-mailem zaslána informace, zda byla jeho žádost schválena včetně způsobu platby členského příspěvku na daný rok.

 

Přihláška za sportovního člena spolku (dospělí)

Přihláška za sportovního člena spolku (mládež do 18 let)

Formulář (lékařská prohlídka mládež do 18 let)

Potvrzení o zaplacení členského příspěvku

Copyright © 2023 TJ ZBROJOVKA VSETÍN. All Rights Reserved.