Začátky historie tenisu ve Vsetíně sahají do období před první válkou, kdy několik nadšenců hrávalo na improvizovaném hřišti za pivovarem. Psal se rok 1906, když v místnostech dnešní "Snahy" zasedla ustavující valná hromada nového klubu, nazvaného SK Vsetín. Bylo usneseno, aby nový klub pěstoval všechna tělesná cvičení, sporty, sportovní hry a závody, jakož i všechna ostatní cvičení, počínaje v to fotbal, tenis, šerm, turistiku, lyžařství a střílení do terče. Byl to program bohatý a opravdu všestranný.

Teprve v roce 1922, kdy získal SK Vsetín vetší pozemek pro hřiště pod Žamboškou, došlo k první etapě jeho rozvoje. Vyrostly postupně 3 pískové dvorce, tenis pravidelně pěstoval a docházelo již k čilým stykům s okolními většími městy. Bylo to období získávání zkušeností a utváření základního kádru hráčů a příznivců oddílu, kterých bylo v té době okolo sedmdesáti.

 

Tenisové kurty - dobová fotografie

 

V roce 1938 došlo k přemístění sportovního areálu do dnešních prostor u Bečvy. Budováním nového průmyslu začalo město rychle vzrůstat a také zájem o tenis se neustále zvyšoval. Nově příchozí Zbrojováci se spojili s dosavadními členy oddílu k činorodé práci, a tak 2. července 1939 zahájil tenisový oddíl činnost na novém hřišti, kde vyrostlo 5 dvorců. Zároveň s dvorci byl vybudován i zděný pavilon se sociálním zařízením, takže oddíl se svými 180 členy využíval jedno z nejlepších sportovišť na Moravě ve své době, a také byl v roce 1940 přijat za řádného člena ČLTA.

Období po osvobození v roce 1945 bylo spojeno s dalším rozvojem. Pískové dvorce byly přestavěny na antukové, byli vyškoleni první trenéři a rozhodčí a zájem o tenis se natolik zvětšil, že v roce 1950 se účastnila krajského mistrovství čtyři družstva přibližně stejné výkonnosti.

Po sjednocení čs. tělovýchovy začíná období, které bezprostředně navazuje na nynější stav. O celou činnost oddílu se staral výbor, který tvořili V. Havelka, J. Jurečka, A. Malý, V. Hambálek, F. Tkadlec, J. Kuboš a který po nejdelší dobu vedl p. Uhlář. Toto období je spojeno s dosud největšími úspěchy našeho oddílu. Mezi nejvýznamnější se počítá účast ve II. národní lize družstev po dobu tří sezon po roce 1965 v kategorii dospělých a vynikající výsledek družstva dorostu v roce 1966, kdy pod vedením p. Malého se stalo krajským přeborníkem a prohrálo až v celostátním finále s družstvem RH Praha. Mezi dospělými se nejvíce zasloužili o tyto úspěchy Ing. S. Kořínek, Z. Nečas, K. Vindiš, Ing. Bambuch, Ing. Rataj, Ing. Pavelka, A. Uhlářová, D. Kopečná a J. Macíčková. Mezi dorostenci mají o vynikající úspěchy největší zásluhy F. Tkadlec, V. Malý a dorostenky Uhlářová s Harákovou.

Po roce 1975 došlo ke generační změně ve výboru oddílu, byl vytvořen nový výbor, který vedl MUDr. Josef Křupka. Ještě za spolupráce s odstupující generací byla dokončena přestavba pavilonu do dnešní podoby s velikou klubovnou.

V nedávné minulosti bylo pod vedením bývalého předsedy Ing. Stanislava Kořínka díky změně prostorového uspořádání vybudováno namísto původních 5 dvorců, nově dvorců 6. V současné době tedy hrajeme v areálu TJ Zbrojovka Vsetín na 6 antukových dvorcích. V provozu je během sezony také nově přestavěný klubový bar.

Sezona 2015 byla zahájena na kompletně zrekonstruovaných dvorcích s automatickým zavlažováním. Věříme, že se nám i nadále bude dařit prostředí našeho tenisového klubu zkvalitňovat tak, aby naši členové byly dlouhodobě spokojeni. 

Copyright © 2023 TJ ZBROJOVKA VSETÍN. All Rights Reserved.